Veľký Krtíš » Objekty Veľký Krtíš » Iný objekt »

Pozemok vo Veľkom Krtíši

Pozemok vo Veľkom Krtíši


61 900,00 EUR
61 900,00 EUR/m2

Kategória: Iný objekt - Dražba

Lokalita: Veľký Krtíš - Veľký Krtíš
(Iný objekt - Veľký Krtíš)

Úžitková plocha: 1 m2

Dátum aktualizácie: 19.7.2017

Identifikačné číslo: 345

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 616 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš pre okres: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš ako: • pozemok - C KN parcela č. 3402/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 761 m² (ďalej len „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Stavby a pozemky sa nachádzajú na východnom okraji zastavaného územia okresného mesta Veľký Krtíš na Lučeneckej ulici v priemyselnej zóne mesta v areáli bývalého Agrochemického podniku. Prístup k areálu z verejnej miestnej komunikácie. Stavby a pozemky v čase obhliadky boli iba čiastočne užívané s ohľadom na ich technický stav. Ďalšie užívanie stavieb si bude vyžadovať značené investície do zanedbanej údržby a do opráv objektov. Opis stavu predmetu dražby: POZEMKY, METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE Identifikácia pozemku: Zastavané plochy a ostatné plochy v k.ú. Veľký Krtíš POPIS Pozemok, parcela č. 3402/18 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 761 m² tvorí časť pozemkov v areáli bývalého Agrochemického podniku, časť parciel je zastavaná stavbami a časť tvorí dvor a okolie stavieb podľa priloženej kópie z katastrálnej mapy, na okraji zastavaného územia okresného mesta Veľký Krtíš, s prístupom z verejnej miestnej komunikácie po vnútro areálových komunikáciách, s možnosťou napojenia na inžinierske siete. V zmysle platného územného plánu mesta je pozemok areálu charakterizovaný ako plochy zariadení výrobných služieb, distribúcie a skladov.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Masarykova 21, Košice
0911 Kliknite TU!